Covid-19

RESTRIKTIONER
MAXANTAL I BUTIKEN 10 PERSONER

 • Vi har ett biljettsystem för att komma in i butiken, hjärtbiljetten tas av alla som skall komma in i butiken.

  Är hjärtana slut på dörren innebär det att maxantalet inne i butiken är uppnådd,
  när en kund går ut är du välkommen in.
 • En person i hushållet gör sina inköp dvs om möjlighet finns lämna övriga familjemedlemmar utanför för att undvika trängsel samt för att göra det mer tillgängligt för fler kunder.
 • Lämna kompisen utanför.
 • För att undvika trängsel ber vi er att inte stå och konversera med andra kunder inne i butiken.
 • Vid hämtning av paket ber vi er att vara förberedd med kod och legitimation. Även här behöver ni en biljett.

RESTRICTIONS
MAXIMUM NUMBER IN THE STORE, 10 PEOPLE

 • We have a ticket system to enter the store, the heart ticket is taken by everyone who is to enter the store.

  If the hearts are out of the door, it means that the maximum number inside the store has been reached, when a customer leaves, you are welcome to enter
 • A person in the household makes their purchases, leave other family members outside to avoid congestion and to make it more accessible to more customer.
 • Leave your friend outside.
 • To avoid congestion, please do not stand and converse with other customers inside the store.
 • When picking up packages, we ask you to be prepared with a code and identification. Here too you need a ticket.

TABELL ÖVER LUGNA TIMMAR I BUTIKEN

%d bloggare gillar detta: